Posts Tagged ‘Elementary school’

El text descriptiu a la classe de 4t

Written by Carmela Gil. Posted in 4th Grade Català, Català

text descriptiuA la classe de Català, hem començat a treballar un nou tipus de text amb els alumnes de 4t. Hem parlat sobre com una descripció pot ser objectiva, si qui la fa vol explicar el que veu sense donar-nos-en l’opinió; o subjectiva, si qui la fa manifesta la seva opnió o expressa sentiments personals que li produeix allò que descriu.

Per començar, hem llegit diferents textos descriptius dels dos tipus i hem après a diferenciar-los. Després, hem practicat per escriure junts la descripció d’un paisatge projectat a classe i hem triat els adjectius més adients per cada imatge. Hem fet també una llista d’adjectius que podem fer servir per descriure sensacions. Una altra activitat ha estat contemplar fotografies de llocs que coneixen bé i després tractar d’explicar als companys què sentim en contemplar aquell paisatge.

Per acabar, demanarem als nens que dibuixin o portin una fotografia de la seva habitació i que n’escriguin la seva descripció de la manera més detallada i ordenada possible.

I per començar…

Written by Jefa Mercade. Posted in 5th Grade Català

Vam encetar  el curs  projectant un esquext del  programa televisiu “Caçadors de paraules”  que tracta  sobre  la dificultat d’aprendre el català com a segona llengua. L’objectiu d’aquesta activitat és encoratjar als nostres alumnes en l’aprenentatge i la pràctica del català. Aquesta activitat ens va permetre fer  una mica de debat per donar la seva opinio així com també expressar-se oralment.  En la primera unitat vam  llegir un text narratiu en veu alta per aconseguir una  bona entonació i fluidesa lectora. A partir de la lectura podem treballar mitjançant exercicis pràctics  la seva comprensió, ampliem vocabulari, identifiquem  les diferents parts d’un text ( introducció, nus i desenllaç ) . En aquesta unitat també  hem repassat i après conceptes ortogràgics i gramaticals com : les majúscules, el subjecte, el predicat i els seus nuclis.  A l’acabar la unitat es demana als alumnes que escriguin una narració   per tal d’adquirir consciència de les  propies capacitats i ser capaços d’autoavaluar-se tenint en compte  tots els conceptes treballats i apresos 20150929_094323(1).