Archive for January, 2016

From Dirección Técnica

Written by Paul Fulce. Posted in MS/HS Principal

Los estudiantes de 11º  que hayan cursado la convalidación al título de la ESO en BFIS,  ya tienen a su disposición la credencial de homologación al título de la ESO. Son documentos originales e importantes a disposición del alumno.

Los estudiantes de 12º, curso 2015-2016,  que cursaron las asignaturas para homologar al título de bachillerato también tienen disponibles la credencial de homologación al bachillerato y otros documentos disponibles en la recepción del colegio.

Els oficis

Written by Carmen Anido. Posted in 1st Grade Català

A la classe de Català de primer hem començat a introduir el nom  dels  diferents

oficis.  Aprofitarem per treballar els femenins, els articles  i a més a més   ens

atrevirem a escriure frases sobre el que volem ser quan siguem grans.

xauxa-1-01

Poden veure aquest video amb la cançó.

 

 

Català 4t, diaris i notícies

Written by Carmela Gil. Posted in 4th Grade Català, Català, ES CSCS

prensa02-2776Durant les darreres classes de Català, hem estat aprenent sobre els diaris. Hem pogut veure’ls a classe amb paper o en el seu format digital i, a partir d’aquí, ens hem fixat en les seves característiques. Hem vist que les notícies d’un diari s’organitzen en seccions i que a la part superior d’una pàgina hi podem trobar el nom del diari, la data, el número de pàgina i el nom de la secció. També hem après que les notícies acostumen a tenir un titular i un subtítol i que, de vegades, inclouen fotografies, peus de foto i el nom del redactor o redactora.

Hem practicat a classe confeccionant la portada d’un diari i per això hem hagut de triar les diferents seccions que voliem incloure i les fotografies o dibuixos que voliem afegir. Per uns dies ens hem convertit en periodistes!

En el proper tema parlarem d’un nou tipus de text, el text explicatiu, i veurem de quina manera ens exposa informació sobre un tema concret per tal de fer-lo comprendre i donar-lo a conèixer a algú.

Cada día leemos más

Written by Carmen Anido. Posted in 1st Grade Castellano

ninos20leyendo21En la clase de Castellano de primero seguimos haciendo grandes progresos en lectura y  escritura. Nos encanta leer individualmente y con nuestros compañeros. Disfrutamos  haciendo sopas de letras y completando frases del libro con la palabra correcta. A partir de ahora el trabajo que haremos será para ampliar y afianzar nuestras destrezas.

New Study on Exercise and All about my Body!

Written by Jessica Buescher. Posted in PreK

Our Pre-K students were so excited to get to help out with a planting initiative with MS/HS Science teacher, Matt Monaghan. His students developed and created their own hanging wall garden for science experiments and projects. We were so grateful to get to be apart of their project by planting some seeds of our very own.  Also, the sunflowers in our garden have finally opened, and our students are all extremely proud of their hard work and responsibility as Pre-K gardeners!
Now that we have finished our Planting unit, we are beginning a new study all about Exercise! Our students will learn about body awareness, their body parts, how to use exercise equipment and how to do different exercises like Yoga. We are looking forward to learning all about our body and how to stay healthy!